'Henjin Li Jħennu' - The official Maltese version of the World Youth Day Song 2016

 • During a sunny morning, the official Maltese verion of the World Youth Day song 2016 was played during the Palm Sunday procession which started from the Co-Cathedral of St John towards the Church of St Catherine d’Italia in Valletta. 

   

   

  Original music and lyrics: Jakub Blycharz

  The song is under the direction of ŻAK (Żgħażagħ Azzjoni Kattolika)

  Lyrics (Maltese verion): Fr George Ocar Buttigieg OFMConv

  Singers: Deborah C, Franklin Calleja, Joseph Refalo, Maxine Pace, Mikaela Bajada, Sarah Bonnici and Sebastian Calleja

  Vocal direction: Pamela Bezzina for VocalBooth Studios

  Recorded: Tone Studios, Birkirkara under the direction of Andrew Zammit

  Video production: Angie Laus għall-WEMedia

  Cameraperson: Marlon Grima

  Editing: Jonathan Camilleri

  Video shot at Divine Mercy Santuary, Naxxar, Malta

  Sponsor: MF Electrix

   

  'Henjin Li Jħennu'

   

  Nerfa’ għajnejja lejn il-għoljiet

  Mnejn tiġi l-għajnuna?

  L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej (Salm 121,1-2)

  Alla l-ħniena

   

  La nintilfu Hu jsibna żgur

  Fi ħdanu jerfagħna ’l fuq

  B’Demmu l-ġrieħi mifdija mfejqin

  Jonfoħ fina nifs ġdid

   

  Henjin li jħennu, li juru ħniena

  Għaliex isibu tal-Mulej, kbira hi l-ħniena – x2

   

  Jekk il-Mulej ma jaħfrilniex

  Min jista’ qatt iżomm sħiħ

  Iżda Hu ħafrilna hekkda naħfru lkoll

  Alla l-maħfra

   

  Henjin li jħennu, li juru ħniena

  Għaliex isibu tal-Mulej, kbira hi l-ħniena – x2

   

  Alla b’Demm Ibnu neħħielna d-dnubiet

  Hu li qam minn bejn l-imwiet

  L-Ispirtu fina jgħajjat, “Hu l-Mulej”

  Dinja ejja nxandruH

   

  Henjin li jħennu, li juru ħniena

  Għaliex isibu tal-Mulej, kbira hi l-ħniena – x2

   

  [bridge]

  L-inkwiet warrbuh u emmnu b’kuraġġ

  Inxteħtu f’Qalb il-Mulej

  FiH afdaw biss, Huwa l-Irxuxtat

  Mulej Alla ħaj!

   

  Rit.:

  Henjin li jħennu, li juru ħniena

  Għaliex isibu tal-Mulej, kbira hi l-ħniena

  Henjin li jħennu, li juru ħniena

  Għaliex isibu tal-Mulej, kbira hi l-ħniena

   

  (a capella)

  Henjin li jħennu, li juru ħniena

  Għaliex isibu tal-Mulej, kbira hi l-ħniena

   

  Henjin li jħennu, li juru ħniena

  Għaliex isibu tal-Mulej, kbira hi l-ħniena

   

  Click here to download a powerpoint presentation with the Maltese WYD song.

 • More information about the original song of the World Youth Day can be found in the Official World Youth Day website. You can click here.